مشاوره، بررسی و خرید کالای تاسیسات و ساختمان. آموزش نصب و تنظیمات. ارائه مشاوره فنی در زمینه تهیه هرگونه دستگاه و لوازم تاسیسات